Master Proposal Presentation by Mr. Zahran

Alhamdullah, calon sarjana pertama saya, Muhammad Zahran Syahmi telah membentangkan proposal. Terdapat banyak input dan penambahbaikan yang membina dari panel-panel iaitu Prof Dr Ayob (PPK Bioprocess), Dr Mahyun, and Dr Amirah. Terima kasih pada pengerusi iaitu Dr Norazian dan penyelaras, En Najmi dalam penganjuran perbentangan ini.

Nama: Muhammad Zahran Syahmi bin Armain
Tajuk: A new approach of coupled hydrologic-hydrodynamic and climate change modelling in simulating flood hazard risk
Tarikh Perbentangan: 3hb Sep 2020