Perbentangan Proposal MSc.

Alhamdulillah, pelajar sarjana saya iaitu Nor Aisyah kerana berjaya membentangkan kertas cadangan (proposal) bagi kajian beliau diperingkat sarjana (MSc.). Terima kasih pada pengerusi dan panel-panel kerana memberi input bagi membaiki lagi kajian beliau. Semoga GOT, insyaAllah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *