Syarat untuk penghantaran tesis bagi MSc. dan Phd.

Dimana-mana universiti, terdapat syarat yang perlu dipatuhi jika pelajar ingin hantar thesis yang sudah siap atau sebelum request untuk viva. Jika tidak dipatuhi syarat tersebut, pelajar tidak boleh submit thesis atau memanggil viva, atau dengan kata lain, pelajar tidak boleh bergraduasi walaupun sudah siap semuanya!.

Di UniMAP, terdapat peraturan dimana pelajar MSc. perlu mengumpul 10 point dan Phd adalah 20 point. Berikut syarat daripada UniMAP:

____________________________________________________

Meluluskan penambahbaikan seperti berikut;

  1. Syarat umum point system iaitu sebanyak 20 point untuk program PhD dan 10 point untuk program Sarjana.
  2. Syarat khusus penerbitan iaitu keperluan penerbitan berdasarkan program dan bidang pengajian.
  3. Penambahbaikan keperluan penerbitan seperti berikut;
Program Ijazah Doktor Falsafah (PhD) Ijazah Sarjana (MSc) Mod Penyelidikan
Bidang Engineering & Engineering Mathematics Non-Engineering Engineering & Engineering Mathematics Non-Engineering
Point 20 10
Penerbitan SATU (1) artikel Jurnal berindek WoS / Scopus SATU (1) artikel Jurnal berindek Scopus / MyCite / ERA

 

SATU (1) artikel Jurnal berindek Scopus / MyCite / ERA SATU (1) artikel prosiding Scopus

 

ATAU ATAU
DUA (2) artikel Jurnal berindek MyCite / ERA DUA (2) artikel prosiding berindek WoS / Scopus

Penambahbaikan sistem pemarkahan penerbitanseperti berikut;

Types of Publication Point
Journal
WoS:Q1 & Q2 20
WoS:Q3 & Q4 15
Scopus 10
MyCite / ERA 8
Others 4
Proceeding
WoS 6
Scopus 4
Others 1

Pelajar perlu memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Peraturan iniberkuat kuasa untuk penghantaran tesis bagi tujuan pemeriksaan untuk kemasukan baharu Oktober 2022.

________________________________

Syarat lama UniMAP boleh click sini.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments