Aktiviti Pemetaan Menggunakan Drone di Sekitar Kampus Utama UniMAP

Pada 23hb Feb 2019, salah seorang pelajar Projek Tahun Akhir (PTA) menjalankan aktiviti PTA beliau, iaitu membuat pemetaan menggunakan drone bagi mengatasi masalah banjir kilat yang pernah terjadi di kampus utama UniMAP. Walaupun masalah banjir ini tidak serius dan merupakan kes terpencil, namun ianya menjadi salah satu kajian yang menarik, bagi melihat perubahan hujan dan … Read more