Contact Me

Email :
zulkarnainh@unimap.edu.my
zulkarnain.hassan87@gmail.com

Address:
Civil Engineering Programme,
School of Environmental Engineering,
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP),
Kompleks Pusat Pengajian Jejawi 3,
02600 Arau, Perlis.

Contact No.
Tel : +604-979 8970
Fax : +604-979 8636